Tord Carnlöf

Executive Director
Svensk Destinationsutveckling AB